Zavarovanje Pri Zavarovalnici

Ustvarjanje gospodarske varnosti s prenosom tveganja na zavarovalnico. Razlikuje se od samozavarovanja.