Zavarovanje Za Lasten Račun

Zavarovanje na podlagi lastnega zavarovalnega interesa, pri katerem sta zavarovalec in zavarovanec (upravičenec) ista oseba.