Zdravnik Cenzor

Pooblaščeni zdravnik zavarovalnice, ki sodeluje pri odločanju o sprejemu v zavarovanje (pri osebnih zavarovanjih) in pri reševanju škodnih zahtevkov iz naslova telesnih poškodb in okvare zdravja.