Zillmerjeva Metoda

Metoda za izračun matematičnih rezervacij, ki med prihodnjimi obveznostmi zavarovalca priznava neto premijo in sklenitvene stroške.