Življenjsko Zavarovanje, Vezano Na Enote Investicijskh Skladov Oziroma Na Enote Kritnega Sklada

Po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (21), v katero uvrščamo zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti investicijskih kuponov oziroma drugih vrednostnih papirjev investicijskih skladov oziroma povezano s spremembo vrednosti enote premoženja kritnega sklada.