Zmota

O zmoti govorimo takrat, kadar predstava pogodbene stranke o kakšni bistveni okoliščini pogodbe ne ustreza resničnosti.