Pravno obvestilo

Lastnik spletnega mesta in domene www.zav-zdruzenje.si (v nadaljevanju spletno mesto SZZ) je Slovensko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana. Slovensko zavarovalno združenje si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani www.zav-zdruzenje.si.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno, zato SZZ ne jamči za pravilnost podatkov in ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov oz. sprememb. Za boljše razumevanje na straneh uporabljamo besedo zavarovanec za vse zavarovane osebe. Natančno definicijo besede zavarovanec oziroma zavarovalec lahko najdete tukaj.

Niti Slovensko zavarovalno združenje niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani v nobenem primeru ne odgovarja za posledice, ki bi izhajale iz neustrezne uporabe in ravnanja z vsebinami katerekoli informacijske strani, ki jih SZZ objavlja in ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
Slovensko zavarovalno združenje prav tako ne odgovarja za obliko, vsebino, pravilnost in točnost podatkov pridobljenih prek povezav, ki niso last Slovenskega zavarovalnega združenja in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo in/ali prenehamo z dopolnjevanjem brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti niti ne prevzemamo nobenih odgovornosti za obnovo spletnih strani.

Slovensko zavarovalno združenje varuje osebne podatke uporabnikov svojih spletnih strani in jih uporablja skladno z obstoječo zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Zbranih podatkov brez izrecnega dovoljenja uporabnika Slovensko zavarovalno združenje ne bo posredovalo tretjim osebam.

Spletne strani SZZ so njegova intelektualna lastnina. Javno objavljanje, reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje le-tega je brez pisnega soglasja združenja prepovedano. Združenje si pridržuje pravico do zavrnitve vloge brez obrazložitve. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnih straneh Združenja.