Prometna nesreča s tujcem

Pomembne informacije

Posamezniki pogosto ne vedo, kako ravnati ob prometni nesreči in pozneje ob uveljavljanju odškodninskih zahtevkov za povrnitev škode, in sicer še zlasti v primerih, ko se je prometna nesreča zgodila v tujini in je povzročitelj voznik vozila s tujo registrsko tablico. Biro zelene karte želi opozoriti na nujne postopke, ki jih morajo udeleženci prometnih nesreč izvesti na kraju prometne nesreče, da bi s pravilnim ukrepanjem prispevali k hitri in učinkoviti rešitvi odškodninskih zahtevkov iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Več informacij si lahko preberete v dokumentu:

Uveljavljanje povračila škode iz prometnih nesreč z mednarodnim elementom

V primeru prometne nesreče v Sloveniji, ki jo je povzročilo tuje vozilo glejte:

V primeru prometne nesreče v drugi državi sistema zelene karte, ki jo je povzročilo vozilo iz druge države članice EU/EGP in Švice glejte:

Če slovenski oškodovanec ob prometni nesreči v eni od držav sistema zelene karte ne bi pridobil podatkov o zavarovanju tujega vozila, registriranega v eni od držav Evropskega gospodarskega prostora ali Švici (ker sta z nasprotnim udeležencem pomanjkljivo izpolnila evropsko poročilo ali ga sploh nista izpolnila), lahko pri Informacijskem centru Slovenskega zavarovalnega združenja poizve o zavarovanju tujega vozila, ki mu tudi posreduje podatek o imenu in naslovu korespondenta / pooblaščenca tuje odgovornostne zavarovalnice v Sloveniji, kjer bo lahko vložil odškodninski zahtevek ter opravil druge postopke glede ocene škode in njene povrnitve.

Poizvedbo nam lahko oddate elektronsko oziroma pošljete izpolnjen obrazec Poizvedba o zavarovanju vozila s tujo registrsko tablico.

Sistem zelene karte

Ker je Slovenija članica Evropske unije, morajo vsi vozniki motornih vozil s slovenskimi registrskimi tablicami imeti veljavno zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vse države članice. Veljavnost mednarodnega zavarovanja avtomobilske odgovornosti se v tujini najlažje dokazuje z zeleno karto, ki jo izda slovenska zavarovalnica zavarovalcu na podlagi zavarovalne pogodbe zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je veljavno in priznano v naslednjih državah članicah sistema zelene karte: Albanija (AL), Azerbajdžan* (AZ), Bosna in Hercegovina (BIH), Belorusija (BY), Izrael (IL), Iran (IR), Maroko (MA), Moldavija (MD), Črna gora (MNE), Rusija (RUS), Tunizija (TN), Turčija (TR), Ukrajina (UA); slovenski vozniki morajo ob vstopu v navedene države obvezno predložiti veljavno zeleno karto.

Slovensko zavarovalno združenje je konec leta 1997 pristopilo k Multilateralnemu (garancijskemu) sporazumu, na podlagi katerega nacionalni biroji zelene karte prevzemajo obveznost plačila škod, ki jih v državah podpisnicah povzročijo vozila z registrskimi oznakami njegove države. Gre za naslednje države članice sistema zelene karte: Avstrija (A), Andora (AND), Belgija (B), Bolgarija (BG), Švica (CH), Češka (CZ), Ciper* (CY), Nemčija (D), Danska (DK), Estonija (EST), Francija (F), Finska (FIN), Grčija (GR), Madžarska (H), Hrvaška (HR), Italija (I), Irska (IRL), Islandija (IS), Luksemburg (L), Litva (LT), Latvija (LV), Malta (M), Norveška (N), Nizozemska (NL), Portugalska (P), Poljska (PL), Romunija (RO), Španija (E), Švedska (S), Slovaška (SK), Srbija* (SRB) in Velika Britanija (GB); slovenskim voznikom ob vstopu v navedene države ne kontrolirajo zelene karte, je pa priporočljivo, da jo imajo pri sebi. Enak režim velja tudi za Makedonijo (MK), ker je z makedonskim birojem sklenjen enostranski sporazum o odpravi kontrole slovenskih zelenih kart ob vstopu v Makedonijo.

* V Azerbajdžanu (AZ), Srbiji (SRB) in na Cipru (CY) je zavarovalno kritje omejeno le na tista zemljepisna področja, ki so pod nadzorom vlade posamezne države, kar je navedeno tudi na zeleni karti pri mednarodnih oznakah navedenih držav.

Zelena karta je namreč zaradi poenotene oblike v vseh državah sistema zelene karte pomemben dokument, s katerim se udeleženci prometnih nesreč identificirajo, ker so na njej navedeni vsi podatki, ki jih udeleženec nesreče potrebuje za uveljavljanje odškodninskega zahtevka na pristojni zavarovalnici. Prav tako so na zeleni karti navedeni naslovi in telefonske številke nacionalnih birojev, kjer lahko dobijo udeleženci prometnih nesreč potrebne informacije v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz prometnih nesreč v tujini.

V državah, katerih mednarodne oznake niso navedene na zeleni karti oziroma so njihove oznake prečrtane in tako niso v sistemu zelene karte, pa nekatere slovenske zavarovalnice po splošnih zavarovalnih pogojih zavarovanja avtomobilske odgovornosti prevzemajo obveznost do oškodovanca do višine najnižjih zavarovalnih vsot, predpisanih v Sloveniji in v okviru predpisov o odškodninskem in zavarovalnem pravu Republike Slovenije.

Sistem zelene karte vodi in upravlja mednarodna organizacija, imenovana Svet birojev. Njeni člani so nacionalni biroji zelene karte – združenja zavarovalnic, ki sklepajo zavarovanja AO v posamezni državi sistema zelene karte.

V Sloveniji opravlja naloge nacionalnega biroja zelene karte Slovensko zavarovalno združenje. Jamči za plačilo škod, ki jih v Sloveniji povzročijo motoma vozila s tujimi registrskimi tablicami. Za reševanje takšnih škod (mednarodnih škod) pooblasti zavarovalnice – svoje članice (26. člen Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu). Sporazum o zeleni karti (Splošna pravila) je tipska bilateralna pogodba, na podlagi katere se nacionalna biroja sporazumeta, da bosta medsebojno priznavala veljavnost zelene karte kot potrdila, da obstaja veljavno zavarovalno kritje po predpisih obeh držav birojev podpisnikov. Nacionalni biroji držav članic EU in drugih pridruženih držav pa svoje obveznosti urejajo z Multilateralnim (garancijskim) sporazumom, s katerim prevzemajo obveznosti že na podlagi registrske številke.