Prometna nesreča s tujcem

Pomembne informacije

Posamezniki pogosto ne vedo, kako ravnati ob prometni nesreči in pozneje ob uveljavljanju odškodninskih zahtevkov za povrnitev škode, in sicer še zlasti v primerih, ko se je prometna nesreča zgodila v tujini in je povzročitelj voznik vozila s tujo registrsko tablico. Biro zelene karte želi opozoriti na nujne postopke, ki jih morajo udeleženci prometnih nesreč izvesti na kraju prometne nesreče, da bi s pravilnim ukrepanjem prispevali k hitri in učinkoviti rešitvi odškodninskih zahtevkov iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Več informacij si lahko preberete v dokumentu:

Uveljavljanje povračila škode iz prometnih nesreč z mednarodnim elementom

V primeru prometne nesreče v Sloveniji, ki jo je povzročilo tuje vozilo glejte:

V primeru prometne nesreče v drugi državi sistema zelene karte, ki jo je povzročilo vozilo iz druge države članice EU/EGP in Švice glejte:

Če slovenski oškodovanec ob prometni nesreči v eni od držav sistema zelene karte ne bi pridobil podatkov o zavarovanju tujega vozila, registriranega v eni od držav Evropskega gospodarskega prostora ali Švici (ker sta z nasprotnim udeležencem pomanjkljivo izpolnila evropsko poročilo ali ga sploh nista izpolnila), lahko pri Informacijskem centru Slovenskega zavarovalnega združenja poizve o zavarovanju tujega vozila, ki mu tudi posreduje podatek o imenu in naslovu korespondenta / pooblaščenca tuje odgovornostne zavarovalnice v Sloveniji, kjer bo lahko vložil odškodninski zahtevek ter opravil druge postopke glede ocene škode in njene povrnitve.

Poizvedbo nam lahko oddate elektronsko oziroma pošljete izpolnjen obrazec Poizvedba o zavarovanju vozila s tujo registrsko tablico.

Mednarodni sistem zavarovanja avtomobilske odgovornosti – sistem zelene karte in sistem varstva obiskovalcev

Ker je Slovenija država članica Evropske unije, morajo vsi vozniki motornih vozil s slovenskimi registrskimi tablicami imeti veljavno zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vse države članice. Veljavnost mednarodnega zavarovanja avtomobilske odgovornosti se v tujini najlažje dokazuje z mednarodno karto za zavarovanje motornega vozila (bolj znano poimenovanje je zelena karta), ki jo izda zavarovalnica, članica SZZ, zavarovalcu na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je veljavno in priznano v naslednjih državah članicah sistema zelene karte: Albanija (AL), Azerbajdžan*(AZ), Maroko (MA), Moldavija (MD), Tunizija (TN), Turčija (TR), Ukrajina (UA); Iran (IR) – le če mednarodna oznaka ni prečrtana na zeleni karti zaradi predvidene prekinitve članstva v sistemu zelene karte s 1. 1. 2024. Vozniki vozil s slovensko registrsko označbo morajo ob vstopu v navedene države obvezno predložiti veljavno zeleno karto, če je nimajo oziroma je mednarodna oznaka na karti prečrtana, bodo napoteni na sklenitev mejnega zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Poudarjamo, da zavarovanje avtomobilske odgovornosti s 1. 6. 2023 nikakor ne velja več v Belorusiji (BY) in Rusiji (RUS), ker je Slovensko zavarovalno združenje že lani odpovedalo dvostranska sporazuma o ureditvi odnosov na podlagi zelene karte z obema birojema, enako kot vsi drugi nacionalni biroji iz Evropskega gospodarskega prostora in Švice.

Slovensko zavarovalno združenje je podpisnik Multilateralnega (garancijskega) sporazuma, na podlagi katerega nacionalni biroji zelene karte prevzemamo obveznost plačila škod, ki jih v državah birojev podpisnikov povzročijo vozila z registrskimi oznakami njegove države. Gre za naslednje države članice sistema zelene karte: Avstrija (A), Andora (AND), Belgija (B), Bolgarija (BG), Bosna in Hercegovina (BIH), Švica (CH), Češka (CZ), Ciper* (CY), Nemčija (D), Danska (DK), Estonija (EST), Francija (F), Finska (FIN), Grčija (GR), Madžarska (H), Hrvaška (HR), Italija (I), Irska (IRL), Islandija (IS), Luksemburg (L), Litva (LT), Latvija (LV), Malta (M), Črna gora (MNE), Norveška (N), Nizozemska (NL), Portugalska (P), Poljska (PL), Romunija (RO), Španija (E), Švedska (S), Slovaška (SK), Slovenija (SLO), Srbija* (SRB) ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (UK, prej GB);  slovenskim voznikom ob vstopu v navedene države ne kontrolirajo mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila/zelene karte, je pa priporočljivo, da jo imajo pri sebi. Enak režim velja tudi za Makedonijo (MK), ker je z makedonskim birojem sklenjen enostranski sporazum o odpravi kontrole slovenskih mednarodnih kart za zavarovanje motornega vozila/zelenih kart ob vstopu v Makedonijo.

Mednarodna karta za zavarovanje motornega vozila/zelena karta je namreč zaradi poenotene vsebine v vseh državah sistema zelene karte pomemben dokument, s katerim se udeleženci prometnih nesreč identificirajo, ker so na njej navedeni vsi podatki, ki jih udeleženec prometne nesreče potrebuje za uveljavljanje odškodninskega zahtevka na pristojni zavarovalnici. Tako so na mednarodni karti za zavarovanje motornega vozila navedeni podatki o nacionalnem biroju in zavarovalnici, ki je izdala karto, ter spletni strani Sveta birojev www.cobx.org, kjer lahko udeleženci prometnih nesreč pridobijo potrebne informacije v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz prometnih nesreč v tujini in/ali s tujim udeležencem.

V državah, katerih mednarodne oznake niso navedene na mednarodni karti za zavarovanje motornega vozila/zeleni karti oziroma so njihove oznake prečrtane, pa nekatere zavarovalnice v Sloveniji po splošnih zavarovalnih pogojih zavarovanja avtomobilske odgovornosti prevzemajo obveznost povračila škode do oškodovanca do višine najnižjih zavarovalnih vsot, predpisanih v Sloveniji, in v okviru predpisov o odškodninskem in zavarovalnem pravu Republike Slovenije, ne pa po sporazumih sistema zelene karte.

 Mednarodni sistem zavarovanja avtomobilske odgovornosti – sistem zelene karte in sistem varstva obiskovalcev vodi in upravlja mednarodna organizacija Svet birojev (COB). Njeni člani so nacionalni biroji zelene karte – združenja zavarovalnic, ki sklepajo zavarovanja AO v posamezni državi sistema zelene karte, ter škodni skladi, odškodninski uradi in informacijski centri.

V Sloveniji opravlja naloge nacionalnega biroja zelene karte Slovensko zavarovalno združenje. Jamči za plačilo škod, ki jih v Sloveniji povzročijo motoma vozila s tujimi registrskimi tablicami. Za reševanje takšnih škod (mednarodnih škod) pooblasti zavarovalnice – svoje članice (26. člen Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu). Sporazum o zeleni karti (Splošna pravila) je tipska bilateralna pogodba, na podlagi katere se nacionalna biroja sporazumeta, da bosta medsebojno priznavala veljavnost zelene karte kot potrdila, da obstaja veljavno zavarovalno kritje po predpisih obeh držav birojev podpisnikov. Nacionalni biroji držav članic EU in drugih pridruženih držav pa svoje obveznosti urejajo z Multilateralnim (garancijskim) sporazumom, s katerim prevzemajo obveznosti že na podlagi registrske številke.

____________________________

* V Azerbajdžanu (AZ), Srbiji (SRB) in na Cipru (CY) je zavarovalno kritje omejeno le na tista zemljepisna področja, ki so pod nadzorom vlade posamezne države, kar je navedeno tudi na zeleni karti pri mednarodnih oznakah navedenih držav. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani: https://www.cobx.org/article/41/gc-territorial-validity-limitations