Prometna nesreča z neznanim prometnim sredstvom

Pomembne informacije

Če je prometno nesrečo povzročil voznik neznanega vozila v Sloveniji, Slovensko zavarovalno združenje s sredstvi Škodnega sklada odgovarja  za nematerialno škodo (škodo, ki je nastala zaradi smrti, telesne poškodbe ali telesne okvare), vendar največ do minimalne zavarovalne vsote, ki je bila predpisana na dan škodnega dogodka. Obseg kritja za škode, ki jih povzročijo neznani vozniki, je torej omejen.

Ko pa katerikoli oškodovanec iz konkretne prometne nesreče prejme odškodnino zaradi smrti, telesne poškodbe ali telesne okvare in se je ob tem bolnišnično zdravil najmanj pet dni, Slovensko zavarovalno združenje – Škodni sklad odgovarja tudi za škodo, ki je nastala zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ob upoštevanju soudeležbe oškodovanca pri škodi v višini 500 evrov (franšiza).

Postopek

Če ste bili udeleženi v prometni nesreči z voznikom neznanega motornega vozila, lahko kot oškodovanec svoj odškodninski zahtevek vložite na: Slovensko zavarovalno združenje, GIZ ali pri zavarovalnici, kjer imate sklenjeno obvezno zavarovanje za svoje vozilo. Ko Slovensko zavarovalno združenje ugotovi, da odškodninski zahtevek sodi v pristojnost Škodnega sklada, torej da je prometno nesrečo povzročil voznik neznanega vozila in da se odškodninski zahtevek nanaša na povrnitev nematerialne škode, za reševanje zahtevka pooblasti eno izmed zavarovalnic, ki izvaja obvezno avtomobilsko zavarovanje. O odstopu odškodninskega zahtevka je oškodovanec pisno obveščen. Celoten nadaljnji postopek nato poteka z zavarovalnico, ki ji je odškodninski zahtevek odstopljen, in oškodovanec nadalje vse ureja s to zavarovalnico. Zavarovalnica reši odškodninski zahtevek tako po temelju kot po višini odškodnine in z oškodovancem sklene poravnavo. Odškodnina se na podlagi sklenjene poravnave nato izplača iz sredstev Škodnega sklada.