Slovar zavarovalništva

Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar zavarovalništva

Avtor: Helena Krašovec
Leto: 2006

Slovar zavarovalništva je plod 10-letnih izkušenj avtorice v zavarovalništvu in pokriva premoženjska in življenjska zavarovanja, pozavarovanje, zavarovalno tehniko, zavarovalno pravo, zavarovalne finance, obvladovanje tveganj ter z zavarovanjem povezane pojme nekaterih drugih področij.
Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar vsebuje več kot 3400 gesel s pojasnili in primeri. Povezan je s preglednicami osnovnih zavarovalnih pojmov, nekaterih skupin sopomenk, zavarovalnih vrst ter oblik in načinov pozavarovanja.  Dodan je prevod načrta bilance stanja ter izkaza poslovnega izida po direktivi Evropske unije.