Izvleček skrbnega, dolžnega ravnanja uporabnikov in lastnikov kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav

Izvleček skrbnega, dolžnega ravnanja uporabnikov in lastnikov kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav

Avtor: Slovensko zavarovalno združenje, GIZ
Leto: 2015

Izvleček skrbnega, dolžnega ravnanja uporabnikov in lastnikov kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav za zagotavljanje požarne, okoljske in zdravstvene varnosti