Konvencija CMR

Konvencija CMR – Konvencija o pogodbi za mednarodni prevoz tovora po cesti

Avtor: dr. Tristan Šker, Margita Selan Voglar, Sergej Simoniti
Leto: 2005

Konvencija ureja mednarodne cestne prevoze v skoraj vseh evropskih državah in je poenotila temeljne prvine na tem področju. Podpisana je bila leta 1956 in s tem je bil standardiziran cestni prevoz kot eden zadnjih med vsemi prevoznimi vejami. Njena veljavnost je nad medsebojnimi dogovori strank in nad nacionalno zakonodajo glede prevozne pogodbe.

Opredeljuje obveznosti in pravice naročnika in prevoznika blaga, kot tudi tistih strank pri prevozni pogodbi, ki sicer pri njeni sklenitvi ne sodelujejo. Torej opredeljuje tudi odgovornost posameznih pogodbenih strank, kar je med drugim pomembno za zavarovanje. Zavarovanje prevoza blaga in zavarovanje prevozniške odgovornosti za blago v cestnem prometu sta med transportnimi zavarovanji zelo pomembni zavarovalni vrsti, še posebno v Sloveniji, ki je v cestnem prevozu zelo močna država. Vrednost zbrane zavarovalne premije je pri zavarovanju prevoza blaga v letu 2014 znašala 7,6 milijonov evrov (2013 7,9 in 2012 8,8). Od leta 2010 konstantno obsega 0,4 % celotnega zavarovalnega portfelja. Pri zavarovanju prevozniške odgovornosti pa je bilo v letu 2014 zbranih za 4,4 milijonov evrov premije (2013 4,7 in 2012 4,9).

Glede na navedeno je knjiga o CMR konvenciji s komentarjem pomembna tako za prevozna podjetja, kot tudi za vse druge s prevozom blaga v cestnem prometu povezane osebe.