Socialno zdravstveno zavarovanje

Avtor: mag. Martin Toth
Leto: 2012

Knjiga z naslovom Socialno zdravstveno zavarovanje pregledno predstavlja to področje od njegovega nastanka do današnjega dne. Poleg zgodovinskega orisa podrobno navaja sistemske, pravne, ekonomske in organizacijske podlage in okvire tega modela zagotavljanja zdravstvene varnosti prebivalstva posamezne dežele kot so solidarnost, enakost in pravičnost, obveza vključitve v zavarovanje in posebnosti v njegovem upravljanju ter urejanju odnosov med nosilci zavarovanja in izvajalci zdravstvenih storitev. Knjiga opisuje ureditev socialnega zdravstvenega zavarovanja po primerljivih državah Evropske unije in sicer glede možnosti pridobitve statusa zavarovane osebe, pravic in obveznosti države, lokalnih skupnosti, delodajalcev in posameznikov do tega zavarovanja, do doplačil in postopkov uresničevanja pravic. Opisuje posebnosti v upravljanju tega področja s strani plačevalcev prispevkov in avtonomijo nosilcev tega zavarovanja in razmejitev njihovih pristojnosti in obveznosti od tistih, ki jih imajo državnih organi. Prav posebej se ukvarja s potrebo in možnostmi obvladovanja naraščajočih stroškov zdravstvenega varstva in zavarovanja v vseh državah sveta in za njegovo izvajanje znotraj materialnih možnosti države. Posebno poglavje knjige je posvečeno partnerskim odnosom med predstavniki zavarovanja in izvajalci zdravstvenih storitev ter nekatere značilnosti in posebnosti teh postopkov ter njihovo ureditev v drugih državah s socialnim zdravstvenim zavarovanjem. Posebej opisuje tudi mejna in sorodna področja kot so zavarovanje za poškodbe na delu in bolezni, povezane z delom, zavarovanje za dolgotrajno oskrbo ter prostovoljna zdravstvena zavarovanja v državah Evropske unije. Nakazuje tudi vizijo razvoja področja glede na znane in pričakovane demografske spremembe, povečevanje števila kroničnih bolezni, medicinske tehnologije in vse večje zahtevnosti ljudi do zdravstvenih storitev v prihodnjih letih.

Knjiga je v slovenskih razmerah unikat in dobrodošla vsem, ki to področje proučujejo, se z njim ukvarjajo ali pa so poklicani, da o njem odločajo.