Učbenik za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike

Učbenik za zavarovalne zastopnike 1. – 3. del

Leto: 2016

Na preizkusu se preverjajo znanja, ki so določena v Programu usposabljanja za pridobitev strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, ki ga je sprejel Izpitni odbor pri Slovenskem zavarovalnem združenju. Slovensko zavarovalno združenje je za ta namen izdalo učbenik. Učbenik in izpitna vprašanja se letno spreminjajo glede na spreminjajočo se zakonodajo in statistične podatke.

V š. l. 2018/2019 se bo še naprej uporabljal učbenik, ki je izšel septembra 2016.

Ob tem pa vas obveščamo, da se je poglavje z naslovom “Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma na področju zavarovalništva”, ki se nahaja v 3. delu učbenika (od strani 107 do strani 111), v celoti spremenilo. Avtorici prenovljenega poglavja sta mag. Maja Golovrški Verdev in mag. Anita Smole. Omenjeno poglavje (področje) se bo na preizkusih znanja v š. l. 2018/2019 preverjalo po gradivu, ki se nahaja tukaj.