Učbenik za zavarovalne ZASTOPNIKE 1. – 3. del (z dodatkom)

Leto: 2022

Na preizkusu se preverjajo znanja, ki so določena v Sklepu o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, ki ga je izdala Agencija za zavarovalni nadzor. Slovensko zavarovalno združenje je za ta namen izdalo učbenik. Učbenik in izpitna vprašanja se letno spreminjajo glede na spreminjajočo se zakonodajo in statistične podatke. Učbenik je sestavljen iz štirih delov, pri čemer so prvi trije deli namenjeni zavarovalnim zastopnikom, celotno gradivo, torej tudi četrti del pa morajo poznati vsi, ki se pripravljajo na preizkus znanja za zavarovalnega posrednika.

V š. l. 2023/2024 se bo uporabljal učbenik izdan septembra 2022 z dodatkom, ki je dostopen tukaj.