Učbenik za zavarovalne POSREDNIKE-DELNI 1. in 4. del

Leto: 2024

Na delnem preizkusu se preverjajo znanja, ki so določena v Sklepu o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, ki ga je izdala Agencija za zavarovalni nadzor. Slovensko zavarovalno združenje je za ta namen izdalo učbenik. Učbenik in izpitna vprašanja se letno spreminjajo glede na spreminjajočo se zakonodajo in statistične podatke. Učbenik je sestavljen iz štirih delov, pri čemer so prvi trije deli namenjeni zavarovalnim zastopnikom, celotno gradivo, torej tudi četrti del pa morajo poznati vsi, ki se pripravljajo na preizkus znanja za zavarovalnega posrednika. Vsi tisti, ki se pripravljate na delni preizkus znanja za zavarovalnega posrednika morate poznati vsebino 1. in 4. dela učbenika ter dodatka.

V š. l. 2024/2025 se bo uporabljal učbenik izdan septembra 2024.

Učbenik bo možno naročiti od sredine avgusta dalje.