Učbenik za zavarovalne POSREDNIKE-DELNI 1. in 4. del

Leto: 2019

Na preizkusu se preverjajo znanja, ki so določena v Programu usposabljanja za pridobitev strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. Slovensko zavarovalno združenje je za ta namen izdalo učbenik. Učbenik in izpitna vprašanja se letno spreminjajo glede na spreminjajočo se zakonodajo in statistične podatke. Učbenik je sestavljen iz štirih delov, pri čemer so prvi trije deli namenjeni zavarovalnim zastopnikom, celotno gradivo, torej tudi četrti del pa morajo poznati vsi, ki se pripravljajo na preizkus znanja za zavarovalnega posrednika. Vsi tisti, ki se pripravljate na delni preizkus znanja za zavarovalnega posrednika morate poznati vsebino 1. in 4. dela učbenika.

V š. l. 2021/2022 se bo uporabljal učbenik izdan septembra 2019.

Vse spremembe in dopolnitve učbenika bomo objavljali tukaj:

1.1 Finančno področje – Vprašanja za utrjevanje in samopreverjanje znanja