Uspešnost prodajalcev zavarovalnih storitev (znanstvena monografija)

Avtor: dr. Jože Celin
Leto: 2018

Knjiga je plod večletnega študija in raziskovanja ter znanja, ki ga je avtor pridobil neposredno z delom v zavarovalništvu. Delo obravnava področje uspešnosti prodajalcev storitev na primeru prodajalcev zavarovalnih storitev. Izhodišče predstavlja vprašanje: »Zakaj so nekateri prodajalci zavarovalnih storitev bolj uspešni kot drugi?« Iz prakse – pa tudi iz teorije – je znano, da so posamezniki pri opravljanju posameznih del različno uspešni. Ta različnost je na splošno pri prodajalcih večja kot pri večini drugih poklicev, še posebno pa je izrazita pri prodajalcih zavarovalnih storitev. Kljub dolgi zgodovini raziskovanja vplivov na uspešnost prodajalcev še vedno ni na voljo enotnih ugotovitev, ki bi zadovoljivo odgovorile na vprašanje, zakaj prodajalci, kljub temu da imajo isto stopnjo izobrazbe, podobno raven znanja, kljub istemu programu usposabljanja in podobnemu okolju, v katerem delujejo, dosegajo tako različne rezultate. Namen knjige je bralcem v okviru enega dela ponuditi zbrana teoretična dognanja iz preteklih tujih in domačih raziskav s področja uspešnosti prodajalcev, ter ugotovitve lastnih empiričnih raziskav izvedenih v Sloveniji. Knjiga je namenjena vsem, ki jih zanimata prodaja na splošno, področje zavarovalništva na splošno, predvsem pa tistim, ki jih zanima trženje zavarovalnih storitev, znotraj trženja t. i. prodajanje iz oči v oči ter področje dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost prodajalcev zavarovalnih storitev.