Zavarovalništvo na slovenskem

Zavarovalništvo na Slovenskem: od začetkov do danes

Avtor: Franc Škufca
Leto: 2008