Zavarovalništvo Slovenije v 21. stoletju

Zavarovalništvo Slovenije v 21. stoletju

Avtor: Franjo Štiblar, Filip Šramel
Leto: 2008

Monografija “Zavarovalništvo Slovenije v 21. stoletju” ugotavlja uspešen razvoj zavarovalništva samostojne Slovenije, celovito analizira njegovo stanje danes in napoveduje rast do leta 2020. Za (po)zavarovalnice posebno poudarja nujnost nadaljnjega povezovanja v okviru finančnega sektorja in potrebnost vstopa na tuje trge. Ob relativno ugodnem položaju v primerjavi z zavarovalnimi sektorjidrugih držav pa bo treba nadaljevati tudi z notranjimi organizacijskimi ukrepi, predvsem v povezavi z uvedbo standardov Solventnost II, v vodenju in upravljanju, v kadrovski politiki, uvajanju tehnologije in še kje. Vizija nadaljnjega razvoja in strategija za njeno uresničitev postavljata temelje za ohranitev samostojnega slovenskega zavarovalništva in njegovo učvrstitev kot suverenega stebra domačega gospodarstva in družbe, predlagani ukrepi pa kažejo, kako bo to mogoče storiti. Pri tem umešča zavarovalništvo v širši okvir razvoja celotnega finančnega sektorja doma in v svetu.