Zbirka znanja za zavarovalništvo

RAZPRODANO: Zbirka znanja za zavarovalništvo

Avtor: več avtorjev
Leto: 2010

Učbeniki, zbrani v Zbirki znanja za zavarovalništvo, so plod znanja zavarovalniških strokovnjakov, zaposlenih pri slovenskih zavarovalnicah, članicah Slovenskega zavarovalnega združenja.  Poleg strokovnih znanj imajo avtorji učbenikov tudi bogata pedagoška znanja, ki so za pripravo kakovostnih učnih gradiv nujno potrebna.
Zbirka znanja za zavarovalništvo je primerno strokovno gradivo za vse zavarovalniške delavce, ki želijo znanje s področja zavarovalništva poglobiti ali razširiti. Zaradi pomanjkanja tovrstne učne literature so učbeniki lahko koristen pripomoček učiteljem zavarovalniških predmetov v srednjih šolah, pri pripravi na pouk v modulu Zavarovalništvo.

Zbirka znanja za zavarovalništvo vsebuje osem učbenikov in knjižico (Razlaga zavarovalniških izrazov), v kateri so razloženi najpogosteje uporabljeni strokovni izrazi iz zavarovalniškega področja:

  • Osnove zavarovalništva, Tomaž Kačar,
  • Kontroling v zavarovalništvu, mag. Jana Dvoršak,
  • Trženje zavarovalnih storitev, Tea Panza Frece,
  • Zavarovalna ekonomika, Tomaž Kačar,
  • Premoženjska zavarovanja, Leonida Fric, Dragana Prijanovič,
  • Osebna zavarovanja, Slavica Glavaš, Katerina Rihter,
  • Pravo v zavarovalništvu, Milan Viršek,
  • Osnove aktuarske matematike, mag. Primož Močivnik,
  • Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil mag. Primož Močivnik.