Drugo škodno zavarovanje

je zavarovanje, ki krije vse škode na premoženju (npr. stanovanjskih premičninah, računalnikih, steklu, posevkih in plodovih, živalih, strojih , katere nastanejo zaradi požara, strele, eksplozije, viharja, toče, pozebe ali zaradi drugih vzrokov (npr. vloma). ,  Zavarovanje lahko krije tudi škodo na zalogah blaga v hladilnicah, zgradbah v času gradnje, adaptacije ali montaže, sejemski opremi in razstavljenemu blagu, opremi za distribucijo in sprejem satelitske in kabelske TV, opremi v zakupu (lizingu) itd.

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

je zavarovanje, ki krije vse škode na zgradbah in opremi, katere nastanejo zaradi požara, strele, eksplozije,  viharja, toče, poplave, izliva vode   ali drugih vzrokov.