Splošni pogoji izvedbe dogodkov na Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ

 1. Splošno

Splošni pogoji za udeležbo na dogodkih, ki jih organizira Slovensko zavarovalno združenje, GIZ (organizator) urejajo postopke prijave, odjave in udeležbe ter področje varovanja in obdelave osebnih podatkov ter gradiv v okviru dogodkov, kot so seminarji, konference delavnice, izobraževanja (v nadaljevanju dogodki).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse dogodke razen v primeru, ko je s strani organizatorja pri posameznem dogodku drugače določeno in objavljeno na spletni strani organizatorja ali v primeru drugačnega pisnega dogovora med organizatorjem in naročnikom dogodka.

Seznanitev in sprejem splošnih pogojev je sestavni del vsake prijave na dogodek, ne glede na obliko prijave na dogodek. Vsak udeleženec, ki je prijavljen na dogodek (v nadaljevanju udeleženec), s prijavo na dogodek v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani organizatorja (https://www.zav-zdruzenje.si/). Za posamezno prijavo in udeležbo na dogodku veljajo Splošni pogoji, ki so v času prijave veljavni in objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani.

 1. Opredelitev pojmov:
 • Organizator – Slovensko zavarovalno združenje, GIZ oziroma njegov podizvajalec s katerem sklene pogodbo o organizaciji in izvedbi dogodka
 • Naročnik – pravna ali fizična oseba, ki prijavi udeleženca na dogodek
 • Plačnik – pravna ali fizična oseba, ki poravna kotizacijo dogodka
 • Udeleženec – fizična oseba, ki se udeleži dogodka
 • Dogodek – seminar, delavnica, konference, izobraževanje …

 

 1. Prijave

Organizator sprejema pisne prijave na dogodek preko spletnega obrazca na spletni strani organizatorja do vključno datuma, ki je zapisan na vsaki prijavnici oziroma do zapolnitve prostih mest. Prijava preko spletnega obrazca je potrjena, ko naročnik in udeleženec prejmeta avtomatsko generirano potrditveno e-poštno sporočilo.

 

Prijava na dogodek vključuje naslednje podatke: ime, priimek in naziv, elektronski naslov in telefon udeleženca ter davčno številko, naziv in naslov plačnika. V primeru, da udeleženca na dogodek prijavi naročnik, je potrebno navesti tudi elektronski naslov naročnika (kontaktno osebo).

Najmanj en dan pred izvedbo dogodka organizator prijavljenim udeležencem dokončno potrdi izvedbo in jih obvesti o poteku dogodka.

 1. Odjave

Skrajni rok za morebitno pisno odjavo je tri delovne dni pred dogodkom. Če se udeleženec odjavi manj kot tri delovne dni pred dogodkom, organizator zaračuna administrativne stroške v višini 30 % kotizacije. Pri poznejši odjavi ali v primeru, da odjava ni bila podana pisno, orzanizator zaračuna kotizacijo v celoti.

V primeru nepravočasne odjave ali v primeru neudeležbe brez odjave, si organizator pridržuje pravico zaračunati celotno kotizacijo.

V primeru odjave od dogodka manj kot tri dni pred začetkom dogodka zaradi zdravstvenih razlogov oz. višje sile, mora prijavljeni udeleženec predložiti ustrezno opravičilo. V tem primeru plačnik dobi povrnjeno 70 % kotizacije. Ustreznost opravičila presoja organizator.

 1. Plačilo kotizacije

Ob prijavi preko spletnega obrazca naročnik prejme potrditveno e-poštno sporočilo s predračunom za plačilo kotizacije, ki ga mora plačnik poravnati najmanj tri dni pred izvedbo dogodka.

Na spletni strani organizatorja je navedeno, kaj vključuje kotizacija za posamezni dogodek; običajno je v ceno vključena priprava in izvedba dogodka, tehnična izvedba dogodka, gradiva in materiali dogodka, pijača in prigrizki med odmori v primeru izvedbe dogodka v živo.

Za parkiranje na lokaciji dogodka, poskrbijo udeleženci sami, zanj organizator ne odgovarja.

Račun za dogodek organizator pošlje po zaključku dogodka na naslov plačnika, ki je naveden na prijavnici.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Organizator zagotavlja, da bo vse prejete osebne podatke varoval skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in pogoji objavljenimi na https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/.

 1. Spremembe in odpoved s strani organizatorja

Organizator si zaradi objektivnih razlogov ali višje sile (npr. bolezen predavatelja) pridržuje pravico do spremembe vsebine dogodka, spremembe datuma, lokacije dogodka in oblike dogodka (v živo/preko spleta) ter do odpovedi posameznega dogodka, o čemer obvesti vse udeležence v najkrajšem možnem času.

Organizator v primeru odpovedi dogodka in v primeru spremembe datuma dogodka, če ta udeležencu ne ustreza, vsa dospela plačila vrne v celoti.

 1. Gradiva

Gradiva, ki jih uporabljajo predavatelji, lahko organizator po dogodku objavi (na spletni strani ali v zborniku) v dogovoru in z dovoljenjem predavatelja. Vsebine in gradiva, objavljena na spletni strani organizatorja, se lahko uporabljajo le za zasebno uporabo, vendar morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja organizatorja.

Snemanje dogodka brez soglasja organizatorja ni dovoljeno.

 1. Pohvale, pritožbe in predlogi

Organizator sprejema pohvale, pritožbe in predloge preko e-pošte: izobrazevanje@zav-zdruzenje.si

Objavljeni splošni pogoji veljajo od 13. 11. 2023 dalje.