Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
Ž

Življenjska Zavarovanja

Med življenjska zavarovanja sodijo zavarovanja, pri katerih je v splošnem izplačilo zavarovalnine (nastanek zavarovalnega primera) odvisno od preživetja ali smrti zavarovane osebe in kjer se premija določa na osnovi verjetnostnih tabel (tablic smrtnosti). Po Zakonu o zavarovalništvu so v skupino življenjskih zavarovanj uvrščene naslednje zavarovalne vrste:

Življenjsko Zavarovanje, Vezano Na Enote Investicijskh Skladov Oziroma Na Enote Kritnega Sklada

Po Zakonu o zavarovalništvu zavarovalna vrsta (21), v katero uvrščamo zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti investicijskih kuponov oziroma drugih vrednostnih papirjev investicijskih skladov oziroma povezano s spremembo vrednosti enote premoženja kritnega sklada.