Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
F

Faktorji Razvoja

V trikotniških metodah za izračun škodnih rezervacij količniki razmerij vrednosti med sosednjima celicama iste vrstice tabele.

Fakultativno Pozavarovanje

Pozavarovanje posameznega rizika ali dela rizika brez predhodne obveznosti cedenta (retrocedenta), da bo riziko predal (cediral) v pozavarovanje, in brez obveznosti pozavarovalnice (cesionarja, retrocesionarja), da bo riziko sprejel. Na podlagi podatkov, ki jih o riziku dostavi cedent, se pozavarovalnica odloči, pod katerimi pogoji, če sploh, bo zavarovanje prevzela v pozavarovalno kritje.

FLEXA

Fire, lightening, explosion, air craft

Flotantno Zavarovanje Zalog

Način zavarovanja, ki omogoča zavarovalno kritje vsakokratnih zalog blaga na dan nastanka zavarovalnega primera po cenah, ki jih zavarovanec vodi v knjigovodskih evidencah.

Franšiza

Soudeležba zavarovanca v povračilu škode.

Funkcionalna Premija

Del kosmate premije, ki zagotavlja sredstva za uresničevanje osnovne funkcije zavarovanja. Sestavljena je iz tehnične premije in režijskega dodatka.