Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
G

Gama Strošek

Glej administrativni strošek.

GATS

Splošni sporazum o trgovini s storitvami

GIZ

Gospodarsko interesno združenje

Goljufija

Glej zavarovalniška .

Gospodarska Nevarnost

Možnost gospodarske škode na posameznih nevarnostnih objektih in njeno uresničevanje v množici nevarnostnih objektov; je možnost, verjetnost, negotovost in slučajnost neugodnega in protigospodarskega zmanjšanja ali nezvečanja individualnega premoženja s prizadetjem posameznega nevarnostnega objekta ali prizadetjem zaradi njega ter uresničevanje tega v množici nevarnostnih objektov.

Gospodarska Škoda

Vsako neugodno, protigospodarno, slučajno prizadetje gospodarske moči kakšne gospodarske enote, tj. zmanjšanje ali nezvečanje premoženja.

Gospodarska Varnost

Nasprotje gospodarske nevarnosti, s katero se dopolnjuje; z zavarovalnega zornega kota gotovost, da bo njej komplementarna gospodarska nevarnost odpravljena z zavarovanjem njene gospodarske posledice, tj. gotovost, da bo z njenim uresničenjem nastala gospodarska škoda nadomeščena z zavarovanjem.

Gospodarski Predmeti Kot Nevarnostni Objekti

Razmeroma redki predmeti z gospodarskimi lastnostmi, ki omogočajo gospodarske učinke, zlasti če z njimi izvajamo kakšno gospodarsko dejavnost; lahko so fizični nevarnostni objekt, tj. dobrine, ali nefizični nevarnostni objekt, tj. varnost, pri čemer obstajajo vezani nevarnostni objekti in nevezani nevarnostni objekti.

Gradbena Faza

Faza dokončnosti gradbenega objekta (3. = zgrajen objekt s streho in strešno kritino ter kleparskimi deli; 4. = zgrajen objekt s predelnimi stenami, z grobo izdelanimi stopnišči, vgrajenim stavbnim pohištvom, tj. z okni in vrati, z izvedeno streho in strešno kritino ter kleparskimi deli).

Gradbena Vrednost

Vrednost novega objekta, ki obsega stroške gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter vgrajene opreme.