Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
H

Harmonizacija

Proces usklajevanja zakonodaje posameznega področja v članicah EU. Rezultat tovrstnega usklajevanja je zakonodaja, ki ima podoben učinek, ni pa nujno, da so zakoni povsem identični.

Havarija

Škode, ki jih utrpi plovilo med trajanjem ene plovbe. Ločimo dve vrsti havarije, in sicer generalno ter posamično. Generalna vključuje vse škode, ki nastanejo kot posledica reševanja ladje in tovora pred skupno nevarnostjo, zato v tej škodi enakomerno sodelujejo vsi udeleženci/lastniki plovbe. Posamična predstavlja posamično škodo na ladji oziroma tovoru, v njej pa sodeluje le lastnik poškodovanega objekta.

Heterogenost Rizika

Razpršenost prevzetih zavarovanj glede na predmet zavarovanja, kraj zavarovanja ali zavarovane nevarnosti. Nasprotje je homogenost rizika.

Homogenost Rizika

Istovrstnost prevzetih rizikov (zavarovanj), ki imajo toliko skupnih značilnosti, da je verjetnost nastanka škodnega dogodka znotraj prevzetih rizikov enaka.