Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
J

Jamstvo

Obveznost, ki jo po zavarovalni pogodbi prevzema zavarovalnica. Ločimo formalno in materialno . Formalno se nanaša na veljavnost same zavarovalne pogodbe, vsebinsko pa tudi na učinkovanje zavarovanja. Dober primer razlikovanja med formalnim in vsebinskim m predstavlja karenca.

Javni Interes

je interes večine državljanov, ki je v skladu s pravili družbenopolitičnega sistema zapisan v predpisih posamezne države.

Jedrski Pool

Zavarovalni pool, ustanovljen za potrebe opravljanja zavarovalnih poslov, povezanih z jedrskimi nevarnostmi.