Slovar zavarovalnih izrazov

Vir: Razlaga zavarovalniških izrazov, zbral in uredil Primož Močivnik, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z., 2010.
U

ULR

Ultimate Loss Ratio; končni škodni količnik

Underwriting

Angleški izraz za celoto postopkov, ki jih zavarovalnica izvede pred prevzemom rizika v zavarovanje. Zajema analizo rizika, vrednotenje rizika (oceno rizika) in izstavitev zavarovalne police. Neposredni slovenski prevod izraza ne obstaja.

Unit Linked Zavarovanje

Naložbeno življenjsko zavarovanje, vezano na enoto premoženja nekega (s strani zavarovalca določenega) vzajemnega sklada.

Univerzalna Zavarovalnica

Glej kompozitna zavarovalnica.

Uprava Družbe

Organ vodenja družbe, ki zastopa družbo in je med drugim zadolžen za načrtovanje in operativno vodenje družbe.

Upravičenec

Oseba, kateri gredo ob uresničitvi zavarovalnega primera pravice iz zavarovalne pogodbe.

USK

Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti

Ustvarjanje Gospodarske Varnosti

Izhodiščno področje nalog zavarovanja, ki je hkrati cilj in koristen učinek zavarovanja z naslednjimi lastnostmi: gotovost za nadomestitev morebitne gospodarske škode z zavarovanjem, trajnost zagotavljanja gospodarske varnosti v prostoru in času, izravnavanje gospodarskih nevarnosti kot sredstva v ta namen ter končna urejenost izvajanja tega v zavarovalnici.

Utežno Povprečje

Izračun aritmetičnega povprečja ocen, kjer posamezne ocene niso enakovredne, ampak vsaki od njih dodelimo utež, ki vpliva na pomembnost posamezne ocene.