Zavarovanja

Vrste zavarovanj delimo glede na različne kategorije - zavarovalne vrste, zavarovalne podvrste in zavarovalne skupine

Izberi vrsto zavarovanja

AZN - seznam zavarovalnih subjektov

Zavarovalne podvrste

Zavarovalne vrste so združene v več zavarovalnih PODVRST, ogledate si jih lahko spodaj.

Pomorska in transportna zavarovanja

so zavarovanja, ki vključujejo kritje izplačila zaradi poškodbe, okvare zdravja ali smrti potnikov iz zavarovalne vrste nezgodno zavarovanje in zavarovalne vrste.

Zavarovanja vozil

so zavarovanja, ki vključujejo kritje izplačila zaradi poškodbe, okvare zdravja ali smrti potnikov iz zavarovalne vrste nezgodno zavarovanje in zavarovalne vrste

Zavarovanja zrakoplovov in drugih letalnih naprav

so zavarovanja, ki vključujejo kritje izplačila zaradi poškodbe, okvare zdravja ali smrti potnikov iz zavarovalne vrste nezgodno zavarovanje in zavarovalne vrste

Pozavarovanje

je dejavnost sprejemanja tveganj, ki jih odstopi zavarovalnica, zavarovalnica države članice ali zavarovalnica tretje države oziroma pozavarovalnica, pozavarovalnica države članice ali pozavarovalnica tretje države.

Obvezna zavarovanja v prometu

so zavarovanja, ki jih ureja zakon, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

je prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki predstavlja javni interes Republike Slovenije in se izvaja po načelih medgeneracijske vzajemnosti in vzajemnosti med spoloma med vsemi zavarovanci dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vse zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so obvezno vključene v izravnalne sheme za izravnavo razlik v stroških zdravstvenih storitev med zavarovalnicami, ki izhajajo iz razlik v starostni strukturi in strukturi po spolu portfelja posameznih zavarovalnic v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. Podrobnejšo ureditev določajo predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.