Statistika

Leta:
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Letni podatki

Mednarodne avtomobilske škode
Pregled zavarovanj motornih vozil
Premije, zavarovalnine in odškodnine ter deleži
Prodajne poti
Prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja ter pokojninska in rentna zavarovanja po ZZavar, ki zagotavljajo vseživljenjska izplačila
Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida)
Škode iz naslova naravnih nesreč
Zaposleni
Zdravstvena zavarovanja
Življenjska zavarovanja