Statistika

Leta:
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Četrtletni podatki

Pregled zavarovalne in pozavarovalne dejavnosti po četrtletjih 2019
Zavarovalna in pozavarovalna premija po četrtletjih 2019

Letni podatki

Mednarodne avtomobilske škode
Pregled zavarovanj motornih vozil
Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida)
Škode iz naslova naravnih nesreč
------------------------------------------------------------------------------------
Letni podatki so na voljo v publikaciji Statistični zavarovalniški bilten.

Letni podatki

Mednarodne avtomobilske škode
Pregled zavarovanj motornih vozil
Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida)
Škode iz naslova naravnih nesreč
------------------------------------------------------------------------------------
Letni podatki so na voljo v publikaciji Statistični zavarovalniški bilten.

Letni podatki

Mednarodne avtomobilske škodePregled zavarovanj motornih vozilRačunovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida)Škode iz naslova naravnih nesreč
------------------------------------------------------------------------------------
Letni podatki so na voljo v publikaciji Statistični zavarovalniški bilten.

Letni podatki

Mednarodne avtomobilske škodePregled zavarovanj motornih vozilRačunovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida)Škode iz naslova naravnih nesreč
------------------------------------------------------------------------------------
Letni podatki so na voljo v publikaciji Statistični zavarovalniški bilten.