Ali dokument z informacijami o posameznem zavarovanju (IPID) nadomešča zavarovalne pogoje?

Ne. Ta dokument ne vsebuje vseh predpogodbenih in pogodbenih informacij, ki jih najdemo v zavarovalnih pogojih, na zavarovalni polici, ponudbi ali drugih dokumentih, ki jih boste tudi prejeli pred ali ob sklenitvi zavarovanja. Dokument omogoča le preglednejši prikaz ključnih značilnosti zavarovanja.