Ali je dokument z informacijami o posameznem zavarovanju (IPID) obsežen dokument?

Dolžina IPID-a je predpisana in načeloma obsega dve strani formata A4. IPID izjemoma obsega največ tri strani formata A4, toda samo v primerih, ko gre za zavarovanja, ki jih je težje razumeti.