Ali je svetovanje obvezni del prodajnega razgovora?

Svetovanje ni obvezno. Nekateri prodajalci zavarovanj bodo svetovanje zagotavljali, nekateri ne. V kolikor bo prodajalec zavarovanj svetovanje zagotavljal, se samo svetovanje opravi bodisi na pobudo prodajalca zavarovanja bodisi na zahtevo potrošnika.