Ali lahko preko Slovenskega zavarovalnega združenja pridobim policijski zapisnik?

Slovensko zavarovalno združenje ne more pridobiti policijskega zapisnika brez zakonite podlage za njegovo pridobitev. Skladno s 116. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije lahko posameznik, na podlagi pisne zahteve, pridobi policijski zapisnik s strani policije, ki je dogodek obravnavala.