Ali morajo vsi prodajalci zavarovanj poznati nove predpise?

Da. Direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD direktiva) daje velik pomen izobraževanju oseb, ki prodajajo zavarovanja. Od vsakega se zahteva vsaj 15 ur letnega poklicnega usposabljanja oziroma izobraževanja.