Ali se pravila postopka mediacija razlikujejo glede na udeležence postopka?

Pravila postopka mediacije se glede na udeležence (potrošniki, pravne osebe ali fizične osebe, ki pridobivajo ali uporabljajo zavarovalne storitve za namene svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti) razlikujejo, temeljna razlika pa je v tem, da je sodelovanje članic SZZ (zavarovalnic in pokojninskih družb) v postopkih mediacije, začetih na pobudo potrošnika, obvezno, medtem ko je sodelovanje članic SZZ (zavarovalnic in pokojninskih družb) v postopkih mediacije, začetih na pobudo pravne osebe ali fizične osebe, ki pridobiva ali uporablja zavarovalne storitve za namene svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti, prostovoljno.