Kaj je mediacija?

Mediacija je neformalen, neobvezujoč in zaupen način reševanja sporov, v katerem stranke prostovoljno ob pomoči nevtralne tretje osebe (mediatorja) skušajo z dogovarjanji in s pogajanji doseči mirno rešitev. Gre za proces, v katerem stranke s pomočjo tretje nevtralne osebe (mediatorja) skozi pogovor izpostavijo sporna vprašanja z namenom oblikovanja možnosti, tehtanja alternativ in oblikovanja sporazumnega dogovora, ki bo sprejemljiv za vse stranke. Mediator je nevtralna in nepristranska oseba, ki skrbi za to, da mediacija poteka konstruktivno in vodi k skupnemu iskanju rešitve.