Kaj krijejo zavarovanja pravne zaščite?

Zavarovanje pravne zaščite lahko sklenemo za družino, podjetje ali interesno združenje (npr. sindikat, klub, zbornica, ipd.).

Zavarovalnica plača stroške, ki jih ima zavarovanec pri uveljavljanju svojih pravic po sodni ali izvensodni poti, torej stroške:

 • odvetnika, ki zavarovanca zastopa,
 • sodnih taks in povprečnin,
 • izvedeniških mnenj, ki jih zahteva sodišče,
 • nasprotne stranke, ki bi jih na podlagi pravnomočne sodbe moral plačati zavarovanec,
 • ki jih priglasi priča,
 • tolmača, ipd.

Najpogosteje so kriti stroški v naslednjih primerih:

 • svetovanje pri odvetniku,
 • uveljavljanje odškodnine za materialno in nematerialno škodo,
 • zastopanje v prekrškovnih postopkih,
 • spori glede motenja posesti,
 • spori z delodajalcem,
 • spori z zavodi, ki zagotavljajo socialno varnost državljanov (npr. Zavod za pokojninsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje …),
 • spori na področju potrošniškega prava,
 • obramba v kazenskem postopku za nenaklepna kazniva dejanja,
 • spori glede preživnin in skrbništva, ipd.