Kaj vsebuje dokument z informacijami o posameznem zavarovanju (IPID)? Kako se predstavijo informacije v IPID-u?

Informacije v IPID-u se predstavijo v več oddelkih v skladu s strukturo, obliko, naslovi in zaporedjem, kot predpisuje nova zakonodaja. Oddelki v IPID-u imajo naslednje naslove, ki jim sledijo naslednje informacije:

  • »Za kakšno vrsto zavarovanja gre?« – informacije o vrsti zavarovanja;
  • »Kaj je zavarovano?« – informacije o glavnih zavarovanih tveganjih in zavarovalnih vsotah;
  • »Kaj lahko dodatno zavarujem?« – informacije o dodatnih tveganjih, ki jih je možno skleniti v okviru tega zavarovanja, če obstajajo;
  • »Kaj ni zavarovano?« – informacije o tveganjih, ki jih to zavarovanje ne krije;
  • »Kje velja zavarovanje?« – informacije o tem, v katerih državah velja to zavarovanje;
  • »Kakšne so moje obveznosti?« – informacije o mojih obveznostih, ki jih imam kot zavarovalec/zavarovalka;
  • »Kdaj in kako plačam?« – informacije o načinu in trajanju plačila premij;
  • »Kdaj zavarovanje začne in neha veljati?« – informacije o času trajanja pogodbe;
  • »Kako lahko odstopim od pogodbe?« – informacije o tem, kdaj in kako lahko odstopite od pogodbe.