Kakšen je namen dokumenta z informacijami o posameznem zavarovanju (IPID)? Zakaj sem dobil-a še en dokument? Kje dobim dodatne informacije?

Direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD direktiva) od zavarovalnic, ki sklepajo neživljenjska zavarovanja, zahteva, da pripravijo in vam pred sklenitvijo zavarovanja vročijo dokument z informacijami o zavarovanju (IPID). Namen IPID-a je, da dobite povzetek ključnih informacij o zavarovanju pred sklenitvijo le tega, saj IPID omogoča lažjo primerjavo med podobnimi zavarovanji različnih zavarovalnic. Tako lahko pregledno primerjate zavarovanja ene ali več zavarovalnic, saj bodo vse zavarovalnice uporabljale isto obliko in strukturo tega dokumenta.