Kdaj stopi v veljavo Direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD direktiva)?

IDD direktiva je stopila v veljavo s 1. 10. 2018. Običajno se direktive v domači pravni red (torej v veljavo v posamezni državi) prenesejo s sprejemom ustreznega zakona. V Sloveniji Državni zbor ni pravočasno sprejel potrebnih zakonskih sprememb, konkretno Zakona o zavarovalništvu. Kljub temu so se v zavarovalnice, članice Slovenskega zavarovalnega združenja odločile, da bodo še pred sprejemom ustreznih sprememb zakona postopoma pričele slediti zahtevam direktive.