Kje lahko pridobim dodatne informacije o Direktivi o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD direktiva)?

Za dodatne informacije se potrošniki lahko obrnejo tudi neposredno na svojo zavarovalnico.