Kolikšni so stroški postopka mediacije za potrošnika?

Potrošnik je dolžan plačati pristojbino v višini 20,00 EUR. Poleg navedene pristojbine potrošnik krije svoje lastne stroške, stroške svojega pooblaščenca ter stroške izvedenskega mnenja, ki ga sam zahteva, čeprav mediator oceni, da je mogoče spor rešiti tudi brez njega.