Pred sklenitvijo zavarovanja so mi zastavili več vprašanj o mojih potrebah ter finančnem stanju. Zakaj moram to razkriti ?

Direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD direktiva) zahteva, da potrošniki dobijo zavarovanje, ki ustreza njihovim potrebam in zahtevam. Zato mora prodajalec zavarovanja pridobiti tiste podatke, ki so pomembni, da boste dobili zavarovanje, ki je v skladu z vašimi potrebami in zahtevami.