Se mora tisti, ki nam prodaja zavarovanje, obvezno predstaviti?

Da. Pred začetkom prodajnega razgovora se je prodajalec zavarovanja dolžan identificirati (predstaviti).