Velja Direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD direktiva) zgolj v Sloveniji?

Ne, IDD direktiva velja v vseh državah članicah EU. Enaka raven varstva potrošnikov velja v vseh državah članicah EU.