Za katere vrste sporov se zagotavlja postopek mediacije pri SZZ?

SZZ zagotavlja postopke mediacije v sporih med članicami SZZ (zavarovalnicami in pokojninskimi družbami) in potrošniki iz zavarovalnih in odškodninskih razmerjih na podlagi zavarovalnih pogodb kot tudi v sporih iz zavarovalnih in odškodninskih razmerjih na podlagi zavarovalnih pogodb med članicami SZZ (zavarovalnicami in pokojninskimi družbami) in zavarovalci, zavarovanci, upravičenci in oškodovanci, ki so pravne osebe ali fizične osebe, ki pridobivajo ali uporabljajo zavarovalne storitve za namene svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.