Drugo škodno zavarovanje

je zavarovanje, ki krije vse škode na premoženju (npr. stanovanjskih premičninah, računalnikih, steklu, posevkih in plodovih, živalih, strojih , katere nastanejo zaradi požara, strele, eksplozije, viharja, toče, pozebe ali zaradi drugih vzrokov (npr. vloma). ,  Zavarovanje lahko krije tudi škodo na zalogah blaga v hladilnicah, zgradbah v času gradnje, adaptacije ali montaže, sejemski opremi in razstavljenemu blagu, opremi za distribucijo in sprejem satelitske in kabelske TV, opremi v zakupu (lizingu) itd.