Kreditno zavarovanje

je zavarovanje, ki krije: nevarnost neplačila (oziroma zamude plačila) obveznosti kreditojemalca, lizingojemalca, imetnika transakcijskega računa, imetnika plačilnih in kreditnih kartic. Zavarovanje prav tako krije , nevarnost neplačila terjatev, nastalih s prodajo blaga ali opravljanjem storitev.