Splošno zavarovanje odgovornosti

je zavarovanje, ki krije odgovornost za škodo, povzročeno tretjim osebam na stvareh ali osebah ali pa povzročeno tretjim osebam pri izvajanju dejavnosti zavarovanca (npr. poklicna odgovornost, odgovornost proizvajalca za izdelke, pogodbena odgovornost izvajalca gradbenih del, garancija proizvajalca, odgovornost uprave in nadzornega sveta).