Zavarovanje kopenskih vozil (razen tirnih vozil)

je zavarovanje, ki krije vse škode na oziroma izgubo kopenskih vozil na lasten pogon, kopenskih vozil brez lastnega pogona.

Kritje predvsem škode, ki nastanejo zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, kot posledica presenetljivih in od voznikove volje neodvisnih dogodkov, zaradi dejanj tretjih oseb ali zaradi posebnih dogodkov.